Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78c

3033 AG Rotterdam

010-4659315   info@mcvsa.nl

Therapieën

Klachten over lage rugpijn, nek- en gewrichtspijnen

Zoals ieder mens anders is, is ook de ene voet de andere niet.

​Veel mensen klagen over lage rugpijn, nek- en gewrichtspijnen. Doordat deze klachten tot de belangrijkste oorzaken van (langdurig) ziekteverzuim behoren, vormen zij niet alleen een persoonlijk maar zeker ook een maatschappelijk probleem. Helaas zijn het veelal ongrijpbare klachten. Immers, de moderne onderzoeksmethoden ten spijt, wordt niet zelden de diagnose “artrose” gesteld en krijgt de patiënt te horen: “U moet er maar mee leren leven.”

Pijn kennen we allemaal. Het is een onaangenaam maar nuttig signaal dat beschermt en waarschuwt voor gevaar of verdere beschadiging. Zonder pijnervaringen kunnen we niet overleven.

Pijn kan het gevolg zijn van directe schade in het pijngebied. De behandeldoelen zullen dan gericht moeten zijn op het herstellen van de weefselschade en zo mogelijk de oorzaak van de schade wegnemen of voorkomen. Dit zijn pijnklachten die tot op zekere hoogte acceptabel en te begrijpen zijn.
Echter, pijnklachten kunnen ook optreden zonder aanwijsbare schade als oorzaak. Deze pijnklachten zijn vaak lastig te verklaren en moeilijk te accepteren door de persoon zelf en/of de omgeving. Een behandeltraject met als doel ‘reparatie van weefsel’ is in deze gevallen niet mogelijk. Er zijn dus meer factoren die een rol kunnen spelen bij pijnklachten en disfunctioneren van het lichaam. Bij deze aspecifieke pijnklachten speelt een disbalans in de lichaamshouding vaak een belangrijke rol. Deze lichamelijke disbalans kan een relatie hebben met diverse factoren binnen het “Bio Psycho Sociale model”. Dit model is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor ziekte en het genezingsproces.

Een verandering van de lichaamshouding kan dus een zeer waardevolle verandering teweegbrengen in de (pijn)ervaringen en het totale menselijk functioneren en binnen de context van zijn/haar dagelijkse leven.

Natuurlijk zijn er situaties waarbij door een ongeval of overbelasting een blijvende beschadiging kan zijn opgetreden. Echter, vele jaren van waarneming en wereldwijde medische onderzoeken hebben aangetoond dat met name asymmetrie van de stand en bouw van de voeten een belangrijke oorzaak is van veranderingen in de lichaamshouding en alle ongemakken die daar het gevolg van kunnen zijn.