Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen

Walenburgerweg 78c

3033 AG Rotterdam

010-4659315   info@mcvsa.nl

Disclamer

Disclaimer
De informatie op onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of inhoud van de informatie op deze website. Noch kan het Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen er voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Deze website dient uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts, of om ziektes of gezondheidsproblemen te diagnosticeren of te behandelen.
Als u een medisch probleem heeft of denkt te hebben, neem dan altijd contact op met uw behandelend arts.
Noch het Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen noch de auteurs kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden.


Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De website is bedoeld voor eigen gebruik van de bezoeker, waarbij het zonder uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan foto’s, afbeeldingen, HTML code en/of tekstmateriaal of enig ander materiaal van de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken ervan en/of afdrukken van een enkele afdruk voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan foto’s, afbeeldingen, HTML code en/of tekstmateriaal of enig ander materiaal van deze website op enige wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen via een eigen netwerk of website. Hotlinken van alle soorten afbeeldingen is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de website of delen daarvan te framen binnen een andere website. Van al het foto- en/of tekstmateriaal dat wordt getoond, berusten de rechten bij het Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen. Het foto- en/of tekstmateriaal behorende bij bepaalde secties van de site dat hier geen deel van uitmaakt, is hiervan niet uitgezonderd daar het Medisch Centrum voor Staturele Aandoeningen deze bewerkt heeft. Mochten er rechten rusten op enig van dit materiaal dan zal dit, na bezwaar maken en na overleg van het bewijs hiertoe, direct van de site worden verwijderd of in onderling overleg een linkverwijzing vermeld worden zoal het niet al vermeld is.

Kijk voor meer informatie op onze algemene voorwaarden. Neem hiervoor contact met ons op.